Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne w Przedszkolu Publicznym nr 4  odbywają się

w środy, czwartki i piątki w godz. 815  – 1215.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu mają na celu likwidację wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mającym trudności z mówieniem.

Zadania logopedy w przedszkolu:

 • Diagnozowanie stanu mowy dziecka,
 • Organizacja  pracy logopedycznej,
 • Prowadzenie terapii logopedycznej,
 • Wspieranie  rodziców oraz nauczycieli poprzez konsultacje indywidualne.

„…aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” (Juliusz Słowacki)

Na zajęciach logopedycznych dzieci:
 • usprawniają narządy mowy ,
 • kształtują prawidłowy tor oddechowy,
 • rozwijają słuch,
 • uzyskują prawidłową artykulację głoski/głosek.
 • wzbogacają słownictwo,
 • rozwijają umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijają umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • zachęcane są do samodzielnych wypowiedzi.

Zajęcia z logopedą:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Prowadzone są indywidualnie lub w małej grupie-  w taki sposób, aby dziecko czuło się bezpiecznie, chętnie współpracowało, oraz aby terapia przyniosła jak najlepsze efekty. Każde dziecko posiadające zeszyt do zajęć logopedycznych otrzymuje informacje jak ćwiczyć w domu.

Zaangażowanie Rodziców  w proces terapeutyczny zwiększa szanse na sukces terapii.

Skip to content