Dyżur Wakacyjny

Dyżury wakacyjne Przedszkoli Publicznych/Oddziałów przedszkolnych w szkołach w Łęcznej w roku szkolnym 2023/2024.

Drodzy Rodzice,
Ruszyły zapisy na dyżury wakacyjne do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach, zgodnie z obowiązującym Regulaminem dyżurów wakacyjnych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łęczna dostępnych w każdej placówce.

Zapisów na dyżur wakacyjny dokonujemy w następujący sposób:

  • ze strony internetowej przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole lub bezpośrednio w placówce pobieramy Kartę zgłoszenia na dyżur letni,
  • wypełniona Kartę składamy w wybranym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkołach w terminie do 14 czerwca 2024 roku,
  • dodatkowe informacje dotyczące dyżurów można uzyskać w każdej placówce przedszkolnej.

Przypominamy, że Dyżur wakacyjny skierowany jest przede wszystkim do rodziców pracujących, którzy nie są w stanie zapewnić opieki dzieciom w warunkach domowych.

  • Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXIX/436/2023 z dnia 28 listopada 2023r. wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń za Przedszkole, realizowaną po czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1,30 zł.
  • Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł i nie podlega odpisom w przypadku nieobecności dziecka.
  • Opłaty za dyżur dokonujemy z góry najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem dyżuru, zgodnie z zadeklarowanym w Karcie zgłoszenia czasem pobytu dziecka na numer konta bankowego podany w karcie zgłoszenia.

DYŻURY WAKACYJNE W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH/ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

Przedszkole Publiczne nr 1 w Łęcznej: 01.07.2024r. – 15.07.2024r.

Przedszkole Publiczne nr 2 w Łęcznej: 16.07.2024r. – 31.07.2024r.

Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej: 01.08.2024r. – 14.08.2024r.

Przedszkole Publiczne nr 4 w Łęcznej: 16.08.2024r. – 30.08.2024r.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej: 01.07.2024r. – 31.07.2024r.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej: 01.08.2024r. – 30.08.2024r.

Regulaminem dyżurów wakacyjnych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych ( rozmiar pliku: 185 KB - format: PDF )

Karta zgłoszenia na dyżur letni ( rozmiar pliku: 247 KB - format: PDF )

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola ( rozmiar pliku: 118 KB - format: PDF )

Zarządzenie Nr 7 ws wprowadzenia regulaminu wakacyjnego ( rozmiar pliku: 149 KB - format: PDF )

Skip to content