Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zabawy tematyczne, zabawy według inwencji dzieci w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne.

8.00 – 8.30

Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych – organizowanie warunków do kształtowania prawidłowej postawy ciała. Praca indywidualna lub z zespołem dzieci, praca z dzieckiem zdolnym. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-porządkowe.

8.30 – 9.00

Śniadanie – czynności samoobsługowe, doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku.

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą, wyzwalające różne rodzaje aktywności w oparciu o podstawę programową. Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych. Tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania lub stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw badawczych i konstrukcyjno-technicznych.

10.00 – 10.15

II śniadanie – przyzwyczajanie do zdrowego żywienia.

10.15 – 11.30

Zabawy na powietrzu – tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej w ogrodzie przedszkolnym. Spacery, wycieczki, obserwacje przyrody z uwzględnieniem zmian zachodzących w cyklu czterech pór roku, prace ogrodniczo-porządkowe.

11.30 – 12.00

Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne, pomoc w nakrywaniu do stołu.

12.00 – 12.30

Obiad – kształtowanie zachowań prozdrowotnych i wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas wspólnie spożywanych posiłków.

12.30 – 14.15

Relaks, odpoczynek (leżakowanie w grupie 3-latków). Zabawy relaksacyjne, czytanie bajek, opowiadań, pobyt na placu zabaw, zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania dzieci. Praca indywidualna i w małych zespołach.

14.15 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne.

14.30 – 14.45

Podwieczorek.

14.45 – 17.00

Rozmowa z dziećmi, omówienie wydarzeń dnia. Aktywność własna dzieci – zabawy dowolne, tematyczne, konstrukcyjne. Rozchodzenie się dzieci.

Skip to content