Grupa

Pszczółki

Jesteśmy grupą niezwykle ciekawych i pełnych energii trzylatków. Choć wciąż oswajamy się z nowym środowiskiem, każdego dnia stajemy się bardziej samodzielni i otwarci. Uczymy się, jak pomagać sobie nawzajem oraz jak żyć w zgodzie z grupą. Oprócz tego, uwielbiamy spędzać czas na świeżym powietrzu, a w szczególności na przedszkolnym placu zabaw.

„Plan Daltoński” – innowacja pedagogiczna

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami
to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy,
a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno.”
Helen Parkhurst

W roku szkolnym 2020, rozpoczęliśmy wdrażanie innowacji pedagogicznej „Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca” – realizacja elementów koncepcji Planu Daltońskiego. Plan daltoński, którego prekursorem była amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst polega na indywidualnej pracy dziecka, dostosowanej do jego potrzeb i możliwości. Plan daltoński to koncepcja, która pozwala przygotować najmłodsze dzieci do samodzielnej pracy w szkole, ale przede wszystkim powoduje, że dzieci nawzajem motywują się do indywidualnej pracy, a przy tym nabywają kolejnych umiejętności nie tylko poznawczych, ale także uczą się współpracy ze sobą pomagając sobie wzajemnie. W obecnych czasach cały świat edukacji poszukuje umiejętności jakie powinno posiadać dziecko XXI wieku. Zasady koncepcji daltońskiej stanowią podstawę funkcjonowania w społeczeństwie. Model daltoński sprzyja rozwijaniu u dzieci nie tylko umiejętności uczenia się, ale również innych kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz myślenia matematycznego. System ten jest nastawiony na indywidualne potrzeby dziecka, uwzględnia indywidualne możliwości i zainteresowania, rozwija motywację.

Program autorski ekologiczno- przyrodniczy „Wychowanie z przyrodą”
Głównym założeniem programu jest przygotowanie dzieci do tego jak żyć z przyrodą w zgodzie, a także uświadomić im, że jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest niszczenie naturalnego środowiska. należy dostarczać dzieciom poznawania przyrody przez aktywny i bezpośredni z nią kontakt. Program przeznaczony jest do realizacji we wszystkich grupach wiekowych w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łęcznej. Program ma na celu rozbudzić uczucia opiekuńcze i zamiłowanie do pielęgnowania roślin i zwierząt.

Co się u nas działo?

Skip to content