Witam na stronie przedszkola

Istotne informacje

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Informacja w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łęcznej informuje, że listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola zostaną wywieszone
13 kwietnia, tj. wtorek o godz. 9:00 na drzwiach wejścia głównego do placówki.

Pisemne wnioski o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  należy składać u dyrektora przedszkola do 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

Drodzy Rodzice

W związku z trwającym stanem epidemii i ogłoszonymi przez rząd obostrzeniami zamknięte w dniach 29 marca do 16 kwietnia.

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych, służb porządkowych i innych zawartych w rozporządzeniu MEN z dn. 26 marca 2021r.
Przedszkole funkcjonuje w godz. 6:00 – 17:00. Wymagane oświadczenia o zatrudnieniu w w/w zawodach. O zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie internetowej przedszkola.

Ważne! Rodzice pozostałych dzieci będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Oświadczenie o zatrudnieniu ( rozmiar pliku: 54,8 KB - format: PDF )