O nas

Nasze Przedszkole to bezpieczne i przyjazne miejsce dla dzieci, usytuowane w wolnostojącym, piętrowym budynku otoczonym rozległym ogrodem z placem zabaw wyposażonym w sprzęt sportowo-rekreacyjny, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci oraz zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu. Przedszkole posiada gabinet do specjalistycznych zajęć indywidualnych, salę do terapii integracji sensorycznej oraz ogród sensoryczny – stworzone z myślą o dzieciach o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jasne, przestrzenne, estetycznie i funkcjonalnie wyposażone sale dają dzieciom poczucie ciepła i bezpieczeństwa, a znajdujące się w nich zabawki i pomoce dydaktyczne zachęcają dzieci do zabawy oraz stwarzają warunki sprzyjające podejmowaniu przez dzieci różnorodnych aktywności i nabywania nowych umiejętności. W salach znajdują się kąciki zainteresowań, których celem jest stymulowanie dzieci do podejmowania samodzielnej eksploracji świata, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Zatrudniamy kadrę specjalistów, którą tworzą ludzie z pasją i ogromnym zaangażowaniem, dbający o pozytywny dialog pełen szacunku i życzliwości w stosunku do dzieci. W codziennej pracy z dziećmi stosujemy metody aktywizujące, czynnościowe, problemowe i nowatorskie, które inspirują dziecko do poznawania, odkrywania, badania, tworzenia i działania.

Przedszkole jest otwarte na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Przedszkole czynne jest w godzinach 600 – 1700 w dni robocze od poniedziałku do piątku, funkcjonuje tu 10 oddziałów przedszkolnych
dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Organem prowadzącym jest Gmina Łęczna. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Dyrektorem Przedszkola jest mgr Dorota Czapnik-Berej, wicedyrektorem – mgr Małgorzata Wawryszuk.

Zapraszamy do naszego Przedszkola!

Skip to content