psycholog

Zajęcia specjalistyczne

mgr Patrycja Słomiany

środa 800– 1300

czwartek 800– 1300

piątek 800– 1200

konsultacje dla Rodziców

środa, czwartek, piątek godz. 800 – 830

 

Głównym zadaniem psychologa w przedszkolu jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu poprawyich funkcjonowania.

Indywidualne zajęcia korekcyjno- kompensacyjne prowadzone są z dziećmi wymagającymi wsparcia w zakresie sfery poznawczej, integracji wzrokowo- ruchowej oraz sfery emocjonalnej. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się w małych grupach, również dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Podczas spotkań dzieci uczą się rozpoznawać, nazywać i wyrażać swoje emocje, nabywają umiejętności interpersonalnych, wzmacniają swoją samoocenę, przez co są bardziej zmotywowane do pracy i chętniej podejmują różnego rodzaju działania.

W razie pytań, wątpliwości związanych z rozwojem dzieci, serdecznie zapraszam na konsultacje. Zachęcam do współpracy, postaram się rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości.

Skip to content