Zajęcia Integracji Sensorycznej

Terapia Integracji Sensorycznej kładzie nacisk na prawidłową organizację bodźców oraz wrażeń zmysłowych. Dzieci, u których zauważono problemy z zakresu SI otrzymują w naszej placówce wsparcie oraz profesjonalną pomoc. Prowadzimy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz rewalidacji. Zajęcia odbywają się w nowoczesnej, specjalistycznie wyposażonej sali przez terapeutę Integracji Sensorycznej. W trakcie zajęć proponujemy dzieciom ukierunkowane zabawy oraz wyzwalamy ich naturalny potencjał wspierając indywidualny rozwój i pomagając w problemach.

Skip to content