Radość, smutek, złość, strach- zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny

Podczas naszych zajęć usprawniamy sferę emocjonalną i społeczną. Dzieci cały czas pogłębiają swoje umiejętności w tym zakresie: uczą się nazywać emocje w kontaktach społecznych, przewidują zachowania osób na ilustracjach, naśladują uczucia. Pomoce dydaktyczne, których używamy pozwalają dzieciom w urozmaicony sposób rozpoznawać sytuacje społeczne i uczucia im towarzyszące. Duże zainteresowanie wzbudzają w dzieciach klepsydry emocjonalne, dzięki którym uczą się identyfikować swoje emocje i rówieśników.

Skip to content