Dzieci z różnych stron świata – „Motylki”

Dzieci z różnych stron świata – „Motylki”

W minionym tygodniu omawialiśmy temat różnorodności kulturowej. Dzieci wykonywały prace plastyczne, nie zabrakło zabaw ruchowych oraz rozwijających kompetencje matematyczne. Podczas zajęć przedszkolaki dowiedziały się, że świat podzielony jest na kontynenty, na których żyją ludzie różniący się między sobą wyglądem, zwyczajami, mówiący w różnych językach. Pomimo tych różnic wszyscy jesteśmy do siebie podobni i każdy z nas zasługuje na równe i godne traktowanie. Wzajemne poznanie i szacunek do różnorodności kulturowej jest kluczowe dla budowania przyjaznego i otwartego świata.

Skip to content