Zmierz uczucia! Innowacja pedagogiczna w oparciu o książkę ,,Uczuciometr inspektora Krokodyla”

W naszej grupie realizowana jest innowacja pedagogiczna „Zmierz uczucia”. Została  napisana w oparciu o projekt o tym samym tytule, autorstwa Anety Konefał, uzupełniona i zmodyfikowana przez nas zgodnie z potrzebami naszej grupy, naszego przedszkola.  

Główny cel innowacji to zapoznanie dzieci ze światem ludzkich emocji poprzez warsztaty czytelnicze.

Cele szczegółowe w tym zakresie obejmują:

1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji.

2. Rozwijanie zdolności empatii, umiejętności przyjmowania perspektywy innych osób.              

 3. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami

4. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów.

6. Kształtowanie poczucia własnej wartości

7. Rozwijanie słownictwa określającego różne stany emocjonalne i uczuciowe

8. Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi

9. Kształtowanie postaw prospołecznych i zapobieganie zachowaniom aspołecznym.

Innowacja polega na prowadzeniu różnorodnych zajęć dotyczących emocji dzieci, opartych na czytelniczych spotkaniach z Inspektorem Krokodylem. Dzięki wykorzystaniu wspaniałego narzędzia jakim jest ,, Uczuciometr”, dzieci uczą się nie tylko rozpoznawać emocje, ale je mierzyć i regulować. Z punktu widzenia zdrowia psychicznego dzieci jest to niesamowicie ważna umiejętność, niezbędna do szczęśliwego i zrównoważonego życia.

Mówić o radości wykorzystaliśmy salę integracji sensorycznej.

Skip to content