ŻEGNAMY ZIMĘ – WITAMY WIOSNĘ

Marzanno, Marzanno,
Ty zimowa panno!
Pięknie cię żegnamy,
Bo wiosnę witamy!

  Jak co roku dzieci z naszej grupy  pożegnały zimę i  powitały wiosnę. Przygotowania do tej uroczystości odbywały się już wcześniej poprzez wykonanie  Marzanny , naukę wiosennych piosenek, wierszy, dekorację sali.

„Wsiadaj Zimo na sanki i uciekaj już”- pożegnaliśmy zimę i wesołymi piosenkami powitaliśmy długo oczekiwaną kalendarzową wiosnę.

Skip to content