„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu” – Pszczółki

Pobyt w przedszkolu jest pełen różnorodnych aktywności. Dzieci uczestniczą w zajęciach kierowanych przez nauczyciela-wychowawcę grupy, w zajęciach z rytmiki oraz języka angielskiego. Kiedy tylko pogoda jest odpowiednia, bawimy się i spacerujemy na świeżym powietrzu. Przedszkolaki mają czas na zabawę swobodną z rówieśnikami oraz na indywidualną samodzielną aktywność zgodną z własnymi zainteresowaniami i potrzebami. Codziennie pracujemy również nad doskonaleniem nawyków higienicznych oraz podejmujemy trening samoobsługi.
„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy niedzielnej szkółki. Tam się nauczyłem, że trzeba:

dzielić wszystko,
postępować uczciwie,
nie bić innych,
odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz,
sprzątać po sobie,
nie brać nic, co do mnie nie należy,
powiedzieć „przepraszam”, jeśli się kogoś uraziło,
myć ręce przed jedzeniem,
spuszczać wodę,
jeść ciepłe bułeczki i popijać zimnym mlekiem,
prowadzić zrównoważone życie, trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i codziennie trochę popracować,
po południu zdrzemnąć się”.

Robert Fulghum, Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu.

Skip to content