Witamy wiosnę piosenką

Na zajęciach, dzieci tworzyły własną improwizację muzyczną na instrumentach do utworu Vivaldiego ,, Wiosna „. Utrwalały również umiejętność odczytywania schematu rytmicznego za pomocą środków dydaktycznych.

Skip to content