Witamy wiosnę piosenką

Na zajęciach, dzieci tworzyły własną improwizację muzyczną na instrumentach do utworu Vivaldiego ,, Wiosna „. Utrwalały również umiejętność odczytywania schematu rytmicznego za pomocą środków dydaktycznych.