stworzenie świata

Wesoło nam tu razem być.

Dzieci podczas zabawy poznały znak krzyża oraz podziwiały piękno otaczającego świata. Usłyszały też, że Bóg nas kocha i troszczy się o świat, który stworzył.
Słuchały też piosenki: Aniołki- czas radościbajubaju:

Skip to content