Usprawniamy percepcję wzrokową

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych znajdujących się w polu widzenia człowieka. Poprzez prawidłowe funkcjonowanie percepcji wzrokowej dziecko nie ma problemów w wieku szkolnym z nauką pisania, czytania, liczenia, czy grami zespołowymi.
Profesjonalnie wyposażona sala terapeutyczna pozwala na stymulowanie percepcji wzrokowej w bardzo atrakcyjny i ciekawy dla dziecka sposób.
Uśmiechom i zachwytom nie ma końca.

Skip to content