Usprawniamy percepcję słuchową

Percepcja słuchowa jest jedną z podstawowych funkcji psychofizycznych dziecka.

W ciekawy sposób Lenka uczyła się jak poprawnie odbierać, rejestrować i identyfikować dźwięki pochodzące z różnych przedmiotów.

Skip to content