Udział przedszkolaków w akcji „Szkoła do Hymnu”

W tym roku po raz kolejny nasze przedszkole włączyło się w ogólnopolską akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do Hymnu”, która polega na wspólnym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”. O symbolicznej godzinie 11:11 każda z grup odśpiewała w swoich salach hymn państwowy. W każdej sali powstały kąciki patriotyczne, a dzieci wykonały specjalne prace plastyczne. Celem takich akcji jest rozwijanie świadomości narodowej dzieci i kształtowanie postaw patriotycznych.

Skip to content