Weather

The weather. Coś o pogodzie.

Dzieci poznawały słownictwo i piosenkę z zakresu: The weather- pogoda.
The Sun- słońce, the cloud- chmura. What’s/How’s the weather like today?- Jaka dzisiaj jest pogoda? It’s sunny.- Jest słonecznie. It’s cloudy.- Jest pochmurno. Ij’s raiy.- Jest deszczowo. It’s snowy.-Pada śnieg. It’s windy.- Jest wietrznie. I’m cold.- Jest mi zimno. It’s cold.- Jest zimno. Umbrella- parasol.

Skip to content