lena 5

Terapia emocji w autyźmie

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi bardzo często mają problemy z rozumieniem i wyrażaniem emocji. By nie doszło do zaburzeń lękowych, czy problemów z panowaniem nad emocjami prowadzimy zajęcia ukierunkowane na poznawanie własnych emocji.
Terapia ta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka z autyzmem.

Skip to content