Storybook

Storybook for children

Dzieci zapoznały się z budową książki w języku angielskim oraz poznały tytuły znanych bajek angielskich a także miały możliwość osobiście przekartkować niektóre z nich np. The Ugly Duckling- Brzydkie Kaczątko; Spot visits his Grandparents- Spot odwiedza Dziadków i inne bajki z tej serii.
Ciekawej rozrywki dostarczyła także zagadka muzyczno- dźwiękowa, z którą dzielnie poradzili sobie nasi mali słuchacze.
Vocabulary:
Story- bajka, fairy tele for children- bajka dla dzieci, book cover- okładka,
title- tytuł, author- autor.
Zapraszam dzieci do wysłuchania piosenki o motylach 'Fly Fly Fly the Butterfly’ , której będziemy się uczyć podczas zajęć.

Fly Fly the Butterfly | Family Sing Along – Muffin Songs
https://youtu.be/jflZseWtmyI

Fly Fly The Butterfly Karaoke | Nursery Rhymes TV [Karaoke 4K]
https://youtu.be/onfQm24Gc_c

Skip to content