SPOTKANIA DZIECI BOŻYCH

Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny, uczestniczą w nich dzieci 5 /lub 4 letnie/. Zajęcia są czasem radosnego odkrywania otaczającego świata i Boga. Komunikowanie się z dzieckiem oraz przekazywanie podstawowych treści religijnych odbywa się za pomocą języka prostego, zrozumiałego dla dziecka. Najczęściej proponowaną formą przekazu jest piosenka, bajka, zabawa.

Skip to content