Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne  uczą dzieci poznawać przestrzeń i zachowywać się w niej, czują się swobodnie i nie obawiają się otoczenia. Stają się mniej zahamowane i bardziej otwarte na sytuacje problemowe. Zwiększa się ich poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, które jest fundamentem każdej terapii. Metoda ta wspomaga również rozwój emocjonalny. Kształtuje pozytywne relacje z otoczeniem, partnerem podczas zajęć oraz całą grupą.

Skip to content