Ruch powietrza i wiatr

Dzieci poznawały właściwości powietrza i jego wykorzystanie przez człowieka. Próbowały odpowiedzieć na pytanie- ,,Czy powietrze ma zapach, jeśli tak, to jaki i dlaczego?”