Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Sztuka Emocji”

W bieżącym roku szkolnym wspólnie z nauczycielem współorganizującym kształcenie realizujemy w gr. 3/4-latki „Sowy” projekt rozwijający sferę emocjonalną naszych przedszkolaków. Jest to cykl zajęć, który ma na celu lepsze poznanie emocji przez dzieci, rozpoznawanie ich, nazywanie, również w kontekście społecznym. Zrealizowaliśmy zadanie dotyczące umiejętności rozpoznawania emocji i ukazywania ich na zewnątrz. Ćwiczyliśmy każdą emocję przed lustrem, rozpoznawaliśmy poszczególne stany emocjonalne na przykładzie Misia Leona, rysowaliśmy na dużej powierzchni nasze uczucia. Dzieci bardzo dobrze sobie poradziły!:)

Skip to content