Przedszkolaki na wystawie fotografii

Przedszkolaki na wystawie fotografii

W naszym przedszkolu realizujemy zadania, które są związane z wychowaniem patriotycznym. Podejmujemy działania wychowawczo-dydaktyczne, które mają na celu wzmacnianie i rozwijanie właściwych postaw i zachowań patriotycznych. Realizując te zadnia dzieci oglądały przy Centrum Kultury zorganizowaną wystawę starej fotografii Łęcznej pt. „Pamięć Miejsc”. Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia zdjęć dawnej Łęcznej i wysłuchania ciekawostek na temat naszego miasta.

Skip to content