PRACA PEDAGOGA SPECJALNEGO

Jesteśmy Przedszkolem, które posiada ofertę terapeutyczną skierowaną do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Aspergera, autyzmem oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, która jest elastyczna- od kilku lat staramy się ją poszerzać
i dostosowywać do aktualnych potrzeb dzieci.

W swojej pracy wykorzystujemy opracowane przez wybitnych specjalistów programy terapeutyczne, których skuteczność potwierdza wieloletnia praktyka przynosząca bardzo dobre efekty dla rozwoju naszych podopiecznych.

Kadrę tworzą znakomicie wykształceni specjaliści w dziedzinie pedagogiki, oligofrenopedagogiki, logopedii, psychologii, terapeuci ręki i integracji sensorycznej.
Są to wykwalifikowani eksperci, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi cierpiącymi na różnorodne zaburzenia rozwojowe. Posiadana przez nas wiedza
oraz doświadczenie pozwala na skuteczną terapię. Nasza kompetentna kadra w profesjonalny sposób zajmuje się dziećmi, prowadząc ciekawe i efektywne zajęcia, a także chętnie współpracuje z rodzicami, udzielając im fachowych porad oraz wspierając w trosce
o prawidłowy rozwój ich pociech.

Mając na uwadze specyfikę zaburzeń dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stworzyliśmy profesjonalną salę terapeutyczną, wyposażoną w sprzęt do zajęć Integracji Sensorycznej, między innymi: kabina z podwieszeniami, basen świetlny, piłki terapeutyczne, kurtyna wodna oraz wiele innych pomocy niezbędnych do pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi.

Skip to content