Podsumowanie akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

PODSUMOWANIE AKCJI

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

Wspólnie udało nam się uzbierać
2800 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
W zamian za uzbierany sprzęt przedszkole
otrzymało ekwiwalent pieniężny w wysokości 420 zł
przelany na konto Rady Rodziców.

Uzbierane pieniążki będą wykorzystane na nagrody rzeczowe podczas organizacji konkursów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Dzieciom i Rodzicom zaangażowanym w akcję.
Szczególne podziękowania dla Tatusiów dzieci z grupy „Kotki”
za pomoc w wyniesieniu zgromadzonego sprzętu.

Skip to content