Percepcja wzrokowa

Percepcja wzrokowa to zdolność spostrzegania, rozróżniania i interpretowania bodźców wzrokowych. Odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka. Łączy w sobie wiele istotnych umiejętności: koordynację wzrokowo-ruchową (zdolność do zharmonizowania ruchów gałek ocznych z ruchami całego ciała lub którejś z jego części), spostrzeganie figury i tła (umiejętność oderwania uwagi od mało istotnych bodźców i skierowania jej na jeden istotny szczegół), stałość spostrzegania (zdolność rozpoznawania znanego kształtu w zmiennych warunkach), spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, spostrzeganie stosunków przestrzennych, spostrzeganie zależności między elementami jakiegoś wzoru.
Wymienione wyżej umiejętności rozwijają się już od narodzin, przy czym najbardziej intensywnie między 3. a 8. rokiem życia dziecka. Percepcja wzrokowa jest jednym z najważniejszych czynników, warunkujących sukcesy lub niepowodzenia szkolne, zwłaszcza w nauce pisania i czytania. Dzieci nabywają ją podczas zabawy i różnorodnych aktywności, doświadczeń płynących z wielu zmysłów. Bardzo ważna w rozwoju percepcji wzrokowej jest również motoryka mała i duża.
Objawy zaburzeń percepcji wzrokowej u dzieci w wieku przedszkolnym:
– problemy w codziennych czynnościach manualnych
– niezgrabność ruchów, wpadanie na przedmioty, potrącanie ich
– brak zaangażowania, chęci do uczestniczenia w zabawach ruchowych
– niechęć do oglądania książek
– duża niechęć do układania klocków według wzoru, układania puzzli
– trudności w kolorowaniu, wycinaniu, odwzorowywaniu figur
– rysunki na poziomie nieadekwatnym do wieku rozwoju
– problemy z rozpoznawaniem figur geometrycznych
– trudności w odnajdywaniu różnic i podobieństw
– problemy z odwzorowywaniem szlaczków, w spostrzeganiu i zapamiętywaniu graficznego obrazu liter i cyfr
– wolne tempo pracy
– dekoncentracja

Skip to content