Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF

Obchody w ramach Ogólnoświatowej Kampanii Przeciwko Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży oraz Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF

W dniach 18,19 i 22 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF. Był on połączony z obchodami w ramach Ogólnoświatowej Kampanii Przeciwko Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży. Cztero- i pięciolatki brały udział w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez psychologa i pedagogów specjalnych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Dzieci poznały swoje prawa, nie zapominając przy tym o obowiązkach. Szczegółowo zostało omówione „Prawo do życia bez przemocy”. Dzieci dowiedziały się, że oprócz przemocy fizycznej, często ma miejsce przemoc psychiczna, uczyły się rozpoznawać sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu oraz jak reagować w sytuacjach związanych z zagrożeniem przemocą.

Zwieńczeniem obchodów było przedstawienie humorystyczne pt. „Baśń o prawach dziecka” przygotowane i wykonane przez nauczycieli dla dzieci, a zajęcia prowadzone były pod patronatem pani Dyrektor Doroty Czapnik- Berej.

Skip to content