NIE WYBUCHAJ - KOCHAJ, SŁUCHAJ

„NIE WYBUCHAJ – KOCHAJ, SŁUCHAJ”

W związku z Międzynarodowym Dniem Dzieci będących Ofiarami Agresji nasze przedszkole aktywnie włączyło się w Kampanię Społeczną organizowaną przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Łęcznej.

W każdej grupie odbyły się zajęcia edukacyjne, mające na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Nasi milusińscy dowiedzieli się, czym jest agresja oraz przemoc i do kogo mają zwrócić się o pomoc w razie niebezpieczeństwa.

Dla rodziców została przygotowana tablica z informacjami, czym jest przemoc, jak ją zwalczać i gdzie szukać pomocy. Do dyspozycji rodziców powstały również ulotki, natomiast dzieci otrzymały kolorowanki zawierające hasła przeciwko agresji.

Nasze przedszkolaki solidarnie wykonały wspólną pracę „STOP PRZEMOCY” – odbijanie kolorowych rączek.

Skip to content