„Nasze kolekcje”

18 listopada na zajęciach dzieci poznawały różne kolekcje. Były zabawy z wykorzystaniem różnorodnych okazów kamieni. Dzieci oglądały kolekcje kamieni i minerałów. Wykorzystując kamienie układały w małych grupach różne kompozycje. Wszystkie wspólnie ułożyły drogę z kamieni po której przechodziły. Na zakończenie z wykorzystaniem masy solnej tworzyły własne kamienie, które po wyschnięciu malowały i ozdabiały farbami.

Skip to content