Moje zmysły -zajęcia polisensoryczne. Innowacja pedagogiczna w gr.Misie (jesień)

Zajęcia prowadzone zgodnie z innowacją pedagogiczną ,,Moje zmysły-zajęcia polisensoryczne w oparciu o metodę porannego kręgu. „Poranny krąg” stymulacja polisensoryczna według pór roku zaproponowana przez  J.  Kielina. Zajęcia  polegają  na dostarczaniu  odpowiedniej ilości i jakości bodźców polisensorycznych, które mają  na  celu pobudzić w miarę możliwości wszystkie zmysły dziecka – wzrok, słuch, dotyk, węch, smak.

Wprowadzane podczas zajęć różne materiały ćwiczeniowe są odpowiednio dobrane i mają na celu wywołanie  u  dzieci  ciekawości  i  zainteresowania,  a  następnie  pobudzenie  do aktywności  i rozwoju intelektu.

Skip to content