Merry Christmas and a Happy New Year!

Merry Christmas and a Happy New Year! – Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku !
I wish you Christmas filled with joy and  love. – Życzę, świąt wypełnionych radością i miłością.
I wish for you that all your Christmas wishes comes true! – Życzę, aby wszystkie Wasze życzenia bożonarodzeniowe się spełniły!
Merry ChristmasWesołych Świąt Bożego narodzenia!

Skip to content