Kompetencje matematyczne

Kompetencje matematyczne, które dziecko nabywa w trakcie wychowania przedszkolnego to między innymi: rozpoznawanie figur geometrycznych, dostrzeganie prawidłowości w otaczającym świecie-rytmy, myślenie przyczynowo-skutkowe i logiczne, liczenie czy klasyfikowanie. Jeżeli rozwój umiejętności matematycznych przebiega pomyślnie, dziecko nabiera pewności siebie, wiary we własne możliwości. Jest radosne, pełne zapału i ciekawe otaczającego je świata. Dostrzega coraz więcej prawidłowości, lepiej rozumie przyczyny i skutki działań, myśli logicznie. Czasem jednak, w wieku przedszkolnym, mogą pojawić się nieprawidłowości w rozwoju kompetencji matematycznych:
– trudności w przeliczaniu elementów zbiorów
– problemy z rozumieniem pojęcia ilości
– trudności w ustalaniu różnoliczności i równoliczności zbiorów
– mylenie kształtów figur geometrycznych
– nieprawidłowe odwzorowywanie, rysowanie i konstruowanie złożonych kształtów
– trudności w klasyfikowaniu
– problemy z orientacją w czasie: nauką kolejności pór roku, dni tygodnia i miesięcy
– obniżona odporność na niepowodzenie
– brak motywacji do samodzielnego rozwiązywania zadań i podejmowania kolejnych prób
Warto zwrócić na nie uwagę i kształtować te umiejętności, których dziecko jeszcze nie opanowało, tak aby było jak najlepiej przygotowane do podjęcia nauki szkolnej.

Skip to content