„Idź ty lepiej, Koziołeczku, szukać swego Pacanowa” – realizacja zadania styczniowego w grupie „Kotki”

Grupa „Kotki” realizując projekt edukacyjny „Idź ty lepiej, Koziołeczku, szukać swego Pacanowa” zapoznała się z legendą o Syrence Warszawskiej, dzięki której dzieci wiedzą już dlaczego herbem Warszawy jest właśnie syrenka. Na zajęciach przedszkolaki miały również okazję utrwalić pojęcia patriotyczne, wskazywały na mapie Warszawę, jako stolicę Polski oraz poznały rzekę  – Wisłę. Realizacja zajęć o tematyce patriotycznej w przedszkolu ma za zadanie kształtować właściwy stosunek dzieci do symboli narodowych oraz wzbudzać dumę u dzieci z tego, że są Polakami.


                  
Skip to content