Funkcjonowanie społeczne

Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne dziecka jest bardzo ważne zarówno w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym. Prawidłowy rozwój tej sfery to jeden z warunków sukcesów w późniejszej edukacji. Dziecko, które przestrzega norm i zasad społecznych oraz nabyło umiejętności współdziałania w grupie, współpracy podczas realizacji zadań wyznaczanych przez nauczyciela, poradzi sobie w szkolnej rzeczywistości.
Rozwój społeczny rozpoczyna się w rodzinie. Dziecko wchodzi w interakcje z najbliższymi, uczy się od nich zachowania, reakcji na różne sytuacje, przejmuje wzorce. Uczy się ról społecznych, styka się z normami, zasadami, wyznawanymi wartościami. Pobyt w przedszkolu obfituje w zupełnie nowe doświadczenia. Mały człowiek spotyka się na co dzień z grupą rówieśników i gronem dorosłych, reprezentujących różne zawody. W czasie zabaw oraz podczas zajęć kierowanych przez nauczyciela, dziecko poznaje zasady prawidłowego funkcjonowania w grupie. Stopniowo kształtują się pierwsze postawy moralne. Dziecko uczy się , co jest dobre, a co złe. Nabywa umiejętność obiektywnego oceniania postępowania własnego, jak i innych. Proces ten jest wynikiem obserwacji otoczenia, własnych przeżyć zdobywanych w kontaktach z rówieśnikami oraz styczności z literaturą, która uczy empatii, pomaga w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji.
Przedszkolaki uczą się słuchania innych, obdarzania ich uwagą, czekania na swoją kolej, kulturalnego zachowania, odpowiedzialności za swoją salę i powierzone zabawki jako wspólne dobro. Bardzo istotne jest również uodpornienie się na niepowodzenia, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, jak i samoocena dziecka. Przedszkolak powinien także umieć poprosić o pomoc i opanować umiejętność okazywania wsparcia innym w miarę swoich możliwości.
Niepokojące zachowania:
– nadmierna ruchliwość
– płaczliwość
– zbytnia zależność
– izolowanie się
– agresja

Skip to content