Dbamy o zdrowie z Małym Misiem

W ramach projektu ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury” zrealizowaliśmy moduł ,,Dbamy o zdrowie z Małym Misiem”, którego celem było kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.

 Dzieci obchodziły Światowy Dzień Mycia Rąk i Dzień Zdrowego Śniadania. Układały rymowanki zachęcające do zdrowego odżywiania się. Poznawały zasady zdrowego stylu życia. Samodzielnie komponowały i komponują zdrowe śniadanie.  

Skip to content