BODY PARTS

DZIECI POZNAŁY NAZWY CZĘŚCI CIAŁA W JĘZYKU ANGIELSKIM:

HEAD- GŁOWA, EYES- OCZY, NOSE- NOS, MOUTH- USTA, EARS- USZY,

KNEES- KOLANA, TOES- PALCE U NOGI

ORAZ UTRWALIŁY SŁOWNICTWO Z DZIAŁU TOYS- ZABAWKI

A TAKŻE OBEJRZAŁY BAJKĘ OBRAZKOWĄ „LITTLE RED RIDINGHOOD” ORAZ „WOOLF STORY”

Skip to content