Angielski dla dzieci

ENGLISH FOR KIDS

Są to zajęcia, na których dzieci w ciekawy i zróżnicowany sposób, z wykorzystaniem elementów zabawy, muzyki, ilustracji i ruchu, poznają podstawowe słownictwo, zwroty i wyrażenia w języku angielskim.
Dzięki częstej ekspozycji na język obcy, dzieci  nabywają podstawowych umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia w obcym języku nowożytnym.
Proponowana tematyka jest ściśle związana z treściami realizowanymi w ramach podstawy programowej z języka angielskiego na wstępnym etapie edukacyjnym i odpowiada poziomowi rozwojowemu dziecka.
Cel główny to, uwrażliwienie dzieci na język angielski i osłuchanie z nim, zainteresowanie dzieci językiem i kulturą krajów anglojęzycznych.

Skip to content